Home / Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(fogászati ellátás – fogászati beavatkozás)

Tisztelt Páciensünk!
Köszöntjük!
Kérjük, még az ellátás előtt olvassa el figyelmesen az alábbi adatkezelési tájékoztatót!
Köszönjük!

Az adatkezelő képviselője: Név: DENTLAND FOGÁSZAT Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.
Telefon/fax: +36 52 532-737, +36 30 586-58-22
E-mail: info@dentland.hu
Képviseli: Dr. Ónodi-Szűcs Róbert Ákos vezető tisztségviselő
Adatkezelés célja: az Ön fogászati ellátásával összefüggésben általunk elvégzett valamennyi egészségügyi tevékenységhez szükséges, azaz nemcsak a köznapi értelemben vett betegellátás, gyógyítás, hanem a betegségmegelőzéshez és az egészségfejlesztéshez is
Adatkezelés jogalapja: adatkezelésünk jogszerűségét hazai jogszabályban előírt jogi kötelezettségünk adja, vagyis, hogy az Ön adatait a betegdokumentáció részeként kell felvennünk, nyilvántartanunk, kezelnünk.
Személyes adatok köre: az Ön személyazonosító adatai (pl. név, lakcím stb.), illetve egyéb különleges adatai (pl. egészségi állapot, tünet stb.)
Címzettek: illetéktelen személyek részére semmilyen körülmények között nem tesszük hozzáférhetővé az adatokat, amennyiben más egészségügyi szolgáltatót vagy adatfeldolgozót veszünk igénybe (pl. fogtechnikus), erre előzetesen felhívjuk az Ön figyelmét
Külföldi adattovábbítás: külföldre kizárólag az Ön kérésére továbbítjuk az adatait
Adattárolás ideje: a betegdokumentáció részeként kezelt adatait főszabály szerint 30 évig őrizzük, azt követően megsemmisítjük
Az ön jogai az adatkezelést illetően: Ön jogosult arra, hogy előzetesen tájékoztassuk az adatkezeléssel kapcsolatosan, kérheti, hogy hozzáférést biztosítunk az adatkezelési műveletek megismeréséhez, kérheti az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
Igénybe vehető jogorvoslatok: amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelésünk nem jogszerű, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.
Adatok forrása: az adatokat közvetlenül Öntől szerezzük, attól kezdve, amikor a betegellátási igényt jelzi felénk
Automatizált döntéshozatal: nem alkalmazunk ilyet, emberi beavatkozás nélkül nem hozunk döntéseket az adatairól (pl. nincs automatizált leletezés, profilalkotás stb.)
Adatbiztonsági intézkedések: az Ön adatainak kezelése, tárolása során, mint a legmagasabb szintű védelmet élvező különleges adatok vonatkozásában biztosítjuk annak fokozott védelmét. Zárható szekrényeket és helyiségeket használunk, illetve felügyelet alatt tartjuk a papír alapú dokumentumokat, valamint jelszóval védett informatikai eszközöket használunk, és a hozzáféréseket szabályozzuk, a tevékenység naplózott, visszakereshető.
Kockázatok: természetesen előfordulhatnak pl. adathordozó ellopása, jogosulatlan betekintés stb., de ezek elkerülése érdekében a biztonsági intézkedéseket következetesen betartjuk/betartatjuk
Incidenskezelés: a biztonság sérülését jelenti, ekkor mi az incidens súlyosságától függően megtesszük a kötelező intézkedéseket, ha szükséges értesítjük a hatóságot és Önt is

Dentland Fogászat Kft.

error: Content is protected !!